Πολιτική Απορρήτου

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα της Alpha Tec ή που επικοινωνήσατε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εμείς στην Alpha Tec , θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την προστασία των προσωπικών δεδομένων όσων επισκέπτονται τις ιστοσελίδες μας. Για το λόγο αυτό έχουμε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση όλων των κανόνων για την προστασία προσωπικών δεδομένων παγκοσμίως. Χειριζόμαστε τα «προσωπικά δεδομένα» σύμφωνα με την Οδηγία της Alpha Tec σχετικά με την προστασία των προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και κάθε άλλη εφαρμοστέα κατά τόπους νομοθεσία σε σχέση με την φύλαξη, επεξεργασία, πρόσβαση και μεταφορά προσωπικών δεδομένων. Οι ιστοσελίδες της Alpha Tec στις οποίες εμφανίζεται πάντοτε η πολιτική περί προστασίας προσωπικών δεδομένων («η πολιτική») και που σας ζητούν οποιεσδήποτε πληροφορίες, συλλέγουν, διατηρούν και διασφαλίζουν τις προσωπικές πληροφορίες αυτές σύμφωνα με την ανωτέρω πολιτική, καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία και τους εφαρμοστέους κανονισμούς και οδηγίες. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε προσωπικές πληροφορίες (όπως αυτές ορίζονται κατωτέρω) που έχουν συλλεγεί από πηγές της Alpha Tec στο διαδίκτυο και από μέσα επικοινωνίας (όπως ιστοσελίδες, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άλλα διαδικτυακά εργαλεία) στα οποία υπάρχει σύνδεσμος (link) με την πολιτική αυτή. Η πολιτική αυτή δεν έχει εφαρμογή σε προσωπικές πληροφορίες που συλλέχθηκαν από πηγές και μέσα επικοινωνίας εκτός του διαδικτύου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που τέτοιες προσωπικές πληροφορίες ενοποιήθηκαν με προσωπικές πληροφορίες που συλλέχθηκαν από την Alpha Tec μέσω διαδικτύου. Η πολιτική αυτή δεν έχει επίσης εφαρμογή σε διαδικτυακές πηγές τρίτων, με τις οποίες μπορεί να συνδέονται ιστοσελίδες της Alpha Tec, και στις οποίες η Alpha Tec δεν ελέγχει το περιεχόμενο ή τις πρακτικές περί προστασίας των δεδομένων αυτών.

Συλλέγουμε μόνο προσωπικά δεδομένα σε σχέση με εσάς, εφόσον εσείς επιλέξετε να μας τα χορηγήσετε. Δεν μοιραζόμαστε κανένα προσωπικό δεδομένο με τρίτα μέρη για δική τους εμπορική χρήση, εκτός αν ρητώς μας έχετε δώσει σχετική άδεια. Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση για να μάθετε περισσότερα για το πως συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και προστατεύουμε τις πληροφορίες στο διαδίκτυο.

• Πληροφορίες που συλλέγονται
• Οι επιλογές σας
• Ασφάλεια
• Χρήση δεδομένων
• Διαμερισμός και Μεταφορά δεδομένων
• Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες
• Δήλωση για το απόρρητο των ανηλίκων
• Πρόσθετες πληροφορίες για τις ιστοσελίδες μας
• Σημείωση για τους χρήστες επιχειρήσεων

Πληροφορίες που συλλέγονται

Η Alpha Tec χρησιμοποιεί γενικά δύο τρόπους συλλογής προσωπικών πληροφοριών στο διαδίκτυο:

Πληροφορίες που λαμβάνουμε

  • Προσωπικές πληροφορίες: Μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μας χωρίς να μας δώσετε καμία προσωπική πληροφορία. Εμείς, μπορεί να συλλέξουμε τις δικές σας προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες (όπως όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση e-mail και άλλες προσωπικές πληροφορίες) μόνο εφόσον εσείς επιλέξετε να μας τις δώσετε.
  • Συγκεντρωτικές πληροφορίες: Σε μερικές περιπτώσεις επίσης, αφαιρούμε τις προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες από δεδομένα που μας έχετε μεταβιβάσει και τα διατηρούμε σε συγκεντρωτική μορφή. Μπορεί επίσης να συνδυάσουμε τα δεδομένα αυτά με άλλες πληροφορίες για τη δημιουργία ανωνύμων, συγκεντρωτικών στατιστικών δεδομένων (π.χ. αριθμό επισκεπτών, όνομα χώρου (domain name) του παρόχου υπηρεσιών Ίντερνετ), που μας βοηθούν στην βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Αυτόματα συλλεγόμενες Πληροφορίες

Συγκεκριμένου τύπου πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα, κάθε φορά που έρχεστε σε επαφή με τις ιστοσελίδες μας καθώς και μέσω ορισμένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανταλλάσσουμε. Οι αυτόματες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, διαδικτυακούς διακομιστές/διευθύνσεις ΙΡ (web server log), cookies και web beacons.

Διαδικτυακοί διακομιστές δεδομένων/διευθύνσεις ΙΡ. Η διεύθυνση ΙΡ είναι ένας αριθμός που δίνεται στον υπολογιστή σας κάθε φορά που συνδέεστε με το διαδίκτυο. Η αναγνώριση όλων των υπολογιστών στο διαδίκτυο γίνεται μέσω των διευθύνσεων ΙΡ, οι οποίες επιτρέπουν στους υπολογιστές και τους διακομιστές να αναγνωρίζονται μεταξύ τους και να επικοινωνούν ο ένας με τον άλλο. Η Alpha Tec συλλέγει διευθύνσεις ΙΡ για να διαχειρίζεται το σύστημα και να διαβιβάζει συλλογικές πληροφορίες στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, σε επιχειρηματικούς συνεργάτες και/ή πωλητές για να κάνει ανάλυση ιστοσελίδων και έλεγχο της αποδοτικότητάς τους.

Cookies. Τα cookies είναι πληροφορίες οι οποίες τοποθετούνται αυτόματα στον σε προκαθορισμένο φάκελο στον υπολογιστή σας (browser) κάθε φορά που μπαίνετε σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Τα cookies συμβάλλουν στο να διακρίνουν μοναδικά τον υπολογιστή σας στον διακομιστή (server). Μας επιτρέπουν επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σε σχέση με τον διακομιστή ώστε να σας βοηθήσουμε να κινηθείτε καλύτερα στο διαδίκτυο καθώς και για να μπορέσουμε να αναλύσουμε την ιστοσελίδα και να ελέγξουμε την λειτουργία της. Οι περισσότεροι browsers είναι προγραμματισμένοι να δέχονται cookies, παρόλα αυτά μπορείτε να ρυθμίσετε το δικό σας browser έτσι ώστε να αρνείται την λήψη αυτών ή να σας ειδοποιεί κάθε φορά που λαμβάνετε ένα cookie. Θα θέλαμε πάντως να σας επισημάνουμε ότι ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μας μπορεί να μην δουλέψουν σωστά σε περίπτωση που έχετε απορρίψει τα cookies.

Web beacons. Σε ορισμένες ιστοσελίδες ή ηλεκτρονικά μηνύματα, η Alpha Tec μπορεί να χρησιμοποιεί μία συνήθη τεχνολογία του διαδικτύου που ονομάζεται web beacons (επίσης γνωστή ως “action tag” ή “clear GIF technology”). Τα web beacons βοηθούν στην ανάλυση της αποτελεσματικότητας των ιστοσελίδων, μετρώντας, για παράδειγμα, πόσους επισκέπτες δέχθηκε μία ιστοσελίδα ή πόσοι επισκέπτες επέλεξαν συγκεκριμένο κομμάτι της ιστοσελίδας.

Τα web beacons, τα cookies και άλλα μέσα αναγνώρισης δεν συλλέγουν αυτόματα, αναγνωρίσιμες πληροφορίες για το άτομό σας. Μόνο στην περίπτωση που εθελοντικά υποβάλετε αναγνωρίσιμη πληροφορία, όπως αίτηση εγγραφής ή αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, τότε τα αυτόματα μέσα θα χρησιμοποιηθούν για να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την χρήση που κάνετε στις ιστοσελίδες και/ή τα διαδραστικά (interactive) ηλεκτρονικά μηνύματα με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της χρησιμότητά τους για εσάς.

Οι επιλογές σας

Έχετε διάφορες επιλογές σε σχέση με την χρήση των ιστοσελίδων μας. Μπορείτε να αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε να στέλνετε καμία προσωπικά αναγνωρίσιμη πληροφορία, με το να μην εισάγετε τα στοιχεία αυτά σε κανένα πεδίο στην ιστοσελίδα μας και με το να μην κάνετε χρήση καμίας διαθέσιμης προσωποποιημένης υπηρεσίας, αν υφίσταται. Αν επιλέξετε να υποβάλλετε προσωπικά δεδομένα σας, έχετε το δικαίωμα να δείτε και να διορθώσετε ή και να διαγράψετε τα δεδομένα αυτά οποιαδήποτε στιγμή με το να έχετε πρόσβαση στην αίτησή σας. Ορισμένες ιστοσελίδες μπορεί να σας ζητήσουν την άδεια για συγκεκριμένες χρήσεις των πληροφοριών σας και εσείς μπορείτε είτε να συμφωνήσετε είτε να αρνηθείτε στις χρήσεις αυτών. Εάν επιλέξετε συγκεκριμένες χρήσεις ή επικοινωνίες, όπως την αποστολή ηλεκτρονικών newsletters, θα έχετε την δυνατότητα να διακόψετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε να διακόψετε την εγγραφή σας από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα φροντίσουμε ώστε τα δεδομένα σας να απομακρυνθούν άμεσα, παρόλο που μπορεί να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες πριν προβούμε στην ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Όπως περιγράφηκε παραπάνω, εάν επιθυμείτε να εμποδίσετε την λήψη cookies ώστε να μην μπορείτε να αναγνωρίζεστε κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, μπορείτε να ρυθμίσετε το browser σας να αρνείται την λήψη των cookies ή να σας ειδοποιεί κάθε φορά που αυτά σας αποστέλλονται.

Ασφάλεια

Η Alpha Tec χρησιμοποιεί τεχνολογία και μέτρα ασφάλειας, κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, γνωστοποίηση, απώλεια ή καταστροφή. Για να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας, η Alpha Tec χρησιμοποιεί επίσης firewalls (προγράμματα απαγόρευσης εισόδου) και προγράμματα προστασίας του κωδικού πρόσβασής σας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της αγοράς. Είναι, παρόλα αυτά δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται κατά επικίνδυνου λογισμικού, όπως Trojan, ιών κ.λπ. Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας (π.χ. ασφαλή ρύθμιση του browser σας, ενημερωμένο λογισμικό για ιούς, αποτελεσματικό firewall, μη χρήση λογισμικού από αμφίβολες πηγές, κλπ.) υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα καθώς και οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε για να προστατέψετε την πρόσβαση στα δεδομένα σας, να γνωστοποιηθούν σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Χρήση δεδομένων

Η Alpha Tec, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της, των τμημάτων και ομάδων αυτής παγκοσμίως καθώς και/ή των εταιρειών που λειτουργούν για λογαριασμό μας, θα χρησιμοποιούμε κάθε προσωπική πληροφορία που επιλέγετε να μας δώσετε, για να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις σας. Εμείς διατηρούμε τον έλεγχο και την ευθύνη στην χρήση αυτών των πληροφοριών. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα μπορεί να αποθηκευτούν ή να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονται σε άλλες δικαιοδοσίες, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, των οποίων η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων μπορεί να διαφέρει από εκείνη της περιοχή στην οποία διαμένετε. Στις περιπτώσεις αυτές, θα διασφαλίσουμε ότι ο επεξεργαστής των δεδομένων στην χώρα αυτή θα διατηρήσει την προστασία των δεδομένων στον ίδιο βαθμό με αυτόν που τηρείται στην χώρα στην οποία διαμένετε.
Οι πληροφορίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού (Διαχείριση επιδόσεων, ενέργειες ανάπτυξης κ.α.), θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες σας καθώς και το πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Μας βοηθούν, επίσης, να εξατομικεύσουμε υπηρεσίες και παροχές που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν.

Διαμερισμός και Μεταφορά δεδομένων

Η Alpha Tec μοιράζεται προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα σε σχέση με εσάς με διάφορες εταιρείες εκτός αυτής ή με τρία μέρη που εργάζονται για λογαριασμό μας για να μας βοηθήσουν να πραγματοποιήσουμε επιχειρηματικές συναλλαγές, όπως να παρέχουμε υπηρεσίες σε πελάτες μας ή ενημέρωση αναφορικά με προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές, καθώς επίσης και για τεχνική συντήρηση. Μπορεί να μοιραστούμε προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα με τις συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες μας. Όλες αυτές οι εταιρείες καθώς και κάθε τρίτο μέρος με το οποίο συνεργαζόμαστε απαιτείται να συμμορφώνονται με τους όρους της πολιτικής της προστασίας προσωπικών δεδομένων της Alpha Tec.

Ενδέχεται επίσης να γνωστοποιήσουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες για τους κάτωθι σκοπούς:

• Για την πώληση, εκχώρηση ή άλλου είδους μεταφορά της εταιρείας με την οποία σχετίζονται τα δεδομένα της ιστοσελίδας
• Σε απάντηση αναλόγων νόμιμων αιτημάτων από κρατικές υπηρεσίες ή όπου αλλού απαιτηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαστικές αρχές ή κρατικούς μηχανισμούς
•Σε περίπτωση που απαιτηθεί από εταιρικούς ελεγκτές ή σε περίπτωση έρευνας ή ως απάντηση σε περίπτωση παραπόνου ή για λόγους ασφαλείας.

Μη ευθεία επιχειρηματική χρήση των πληροφοριών από τρίτα μέρη. Alpha Tec δεν θα πωλήσει ή μεταβιβάσει με κανέναν τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες που εσείς μας δίνετε μέσω των ιστοσελίδων μας σε κανένα τρίτο για δική τους ευθεία επιχειρηματική χρήση, εκτός εάν αυτό προβλέπεται με δική μας ειδοποίηση προς εσάς και εφόσον έχουμε προηγουμένως την δική σας σαφή συγκατάθεση για την κοινοποίηση των δεδομένων σας με αυτό τον τρόπο.

Ηλεκτρονικά μηνύματα σε φίλους ή συναδέλφους. Σε ορισμένες ιστοσελίδες της Alpha Tec, έχετε τη δυνατότητα να στείλετε κάποιο σύνδεσμο (link) ή μήνυμα σε φίλο σας ή συνεργάτη σας με το οποίο να τους παραπέμπετε σε ιστοσελίδα της Alpha Tec. Η ηλεκτρονική διεύθυνση που μπορεί να δώσατε για λογαριασμό φίλου σας θα χρησιμοποιηθεί για να του αποσταλούν οι σχετικές πληροφορίες εκ μέρους σας και δεν πρόκειται να συλλεχθεί ή χρησιμοποιηθεί από την Alpha Tec ή τρίτους για άλλους σκοπούς.

Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Οι ιστοσελίδες μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους με έναν αριθμό ιστοσελίδων οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για τους επισκέπτες μας. Η παρούσα Δήλωση για το ιδιωτικό απόρρητο δεν έχει εφαρμογή στις ιστοσελίδες αυτές, και σας συνιστούμε να τις επισκέπτεστε απευθείας για να πληροφορηθείτε την δική τους πολιτική για το ιδιωτικό απόρρητο.

Δήλωση για το απόρρητο των ανηλίκων

Οι ιστοσελίδες μας απευθύνονται σε ενήλικο κοινό. Δεν συλλέγουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από κανέναν ο οποίος γνωρίζουμε ότι είναι κάτω των 18 ετών χωρίς την προηγούμενη επαληθεύσιμη συγκατάθεση του νομίμου εκπροσώπου του. Ο νόμιμος εκπρόσωπός του έχει το δικαίωμα, ύστερα από αίτημά του, να δει τι πληροφορίες δόθηκαν από τον ανήλικο και/ή να ζητήσει την διαγραφή τους.

Πρόσθετες πληροφορίες για τις ιστοσελίδες μας

Στην περίπτωση που κάποια ιστοσελίδα έχει ειδικές προβλέψεις σε σχέση με το απόρρητο οι οποίες διαφέρουν από όσες αναφέρονται εδώ, οι προβλέψεις αυτές θα σας γνωστοποιούνται στην σελίδα από όπου συλλέγονται οι προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες.

Σημείωση για τους χρήστες Επιχειρηματικών ή Επαγγελματικών Ιστοσελίδων

Εάν έχετε επιχειρηματική ή επαγγελματική σχέση με την Alpha Tec, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που υποβάλετε στις ιστοσελίδες μας, συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων που απευθύνονται ειδικά σε επαγγελματίες, για να ανταποκριθούμε σε αιτήματά σας καθώς και για να αναπτύξουμε επιχειρηματικές σχέσεις μαζί σας καθώς και την επιχείρηση που εκπροσωπείτε. Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε τέτοιες πληροφορίες με τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό μας.

Ενημέρωση της δήλωσης περί απορρήτου

Κατά διαστήματα η Alpha Tec ενδέχεται να αναθεωρεί το περιεχόμενο της δήλωσης περί απορρήτου στο διαδίκτυο. Οι αλλαγές αυτές θα εμφανίζονται αμέσως στην παρούσα σελίδα την οποία σας ζητούμε να επισκέπτεστε συχνά. Η συνεχόμενη χρήση των ιστοσελίδων μας θα δηλώνει την συγκατάθεσή σας στη χρήση των καινούργιων στοιχείων σε σχέση με κάθε νέα τροποποιηθείσα Δήλωση περί απορρήτου της Alpha Tec. Ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας δήλωσης περί απορρήτου ορίζεται η 27η Ιουλίου 2021.

Πως να επικοινωνήσετε με την Alpha Tec

Για να μας κάνετε ερωτήσεις ή εάν επιθυμείτε η Alpha Tec να αλλάξει ή να τροποποιήσει το προφίλ σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς (ταχυδρομικώς) στην ακόλουθη διεύθυνση:

Alpha Tec
Καλαβρύτων 41
121 36 Περιστέρι
Τηλ: +30-695-136-8339
email: info@alphatec.gr

Scroll to Top